Peter Høy Andersen

By: København

Alder: 47

Uddannelse: Informationsvidenskab og systemudvikling

Erhvervserfaring:

Jeg arbejder til daglig for Jabra, hvor jeg har ansvaret for teknologipartnerskaber med virksomheder som Amazon, Google og Microsoft.

Inden da var jeg i 14 år program manager i Microsoft.

 

Bestyrelseserfaring:

Jeg har været medlem af bestyrelsen for AIDS-Fondet siden efteråret 2011.

Inden da har jeg bl.a. været landsformand for LGBT Danmark og næstformand for Stop Aids.

Desuden er jeg formand for min andelsboligforening.

 

Erfaring vedrørende hiv/aids/sundhed:

I regi af såvel AIDS-Fondet som Stop Aids har jeg siden 2006 været med til at udvikle rammerne for vores hiv-forebyggelsesindsatser – særligt overfor mænd, der har sex med mænd.

Jeg har ikke en sundhedsfaglig baggrund, men bilder mig dog ind at jeg forstår en del om målgrupperne og hvordan vi som forebyggelsesorganisation kan nå dem.

 

Som bestyrelsesmedlem vil jeg have fokus på:

Et solidt fundament i MSM-miljøerne: 
AIDS-Fondets hiv-forebyggende indsats overfor mænd, der har sex med mænd (MSM), er for mig den vigtigste prioritet. For at lykkes der, er det vigtigt, at Aids-Fondet bliver set som en organisation, der er en integreret del af MSM-miljøet. 

Lidt groft sagt: Vi er ikke en flok hvidkitlede læger i Sundhedsstyrelsen, der taler (ned) til de underlige bøsser, men en organisation der født ud af LGBT-bevægelsen bedriver forebyggelse i dialog med vores målgrupper. 

Det synes jeg desværre halter lidt i dag, og jeg mener, at vi helt overordnet set bør gentænke vores fundering i målgrupperne. 

Kvalificeret sparring for den daglige ledelse: 
Bestyrelsens opgave er ikke at være eksperter i alt (men det skader bestemt ikke, at vi også har eksperter i bestyrelsen), men at stille de rigtige kvalificerede spørgsmål til direktøren og ledergruppen, sammen sætte retningen og huske også at holde et perspektiv, der rækker op over og ud over organisationens daglige drift. 

Økonomi: 
Det er måske lidt tørt og kedeligt, men i en organisation drevet af ildsjæle og finansieret af myndigheder og fonde er det helt essentielt, at omverdenen kan have tillid til at vi forvalter de penge vi bliver tildelt ansvarligt og fornuftigt. Som medlem af bestyrelsen har jeg stort fokus på at sætte mig grundigt ind i regnskaber og budgetter og sammen med den ansatte ledelse sikre, at rammer og processer omkring økonomi i organisationen altid er betryggende.