Gitte Kronborg

By: Gentofte

Alder: 58

Uddannelse: Læge
 

Erhvervserfaring:

Har arbejdet som hospitalslæge i 31 år inklusiv 3 års forskningsansættelse.

 

Bestyrelseserfaring:

Har været forperson for AIDS-Fondets bestyrelse de sidste 4 år, altså siden 2016.

 

Erfaring vedrørende hiv/aids/sundhed:

Har siden 1993 arbejdet med personer der lever med HIV. Jeg har været ansat på både Rigshospitalet og Hvidovre Hospitals infektionsmedicinske afdelinger, hvor personer der lever med HIV bliver fulgt, får udleveret medicin, bliver undersøgt og behandlet for eventuelle andre sygdomme/problemer.

Det er også de afdelinger, der tager imod personer med alvorlige HIV-relaterede sygdomme, som ikke er blevet testet for HIV, før de så kommer med alvorlig AIDS sygdom.

De sidste 18 år har jeg været - og er fortsat på Infektionsmedicinsk afdeling, Hvidovre Hospital, hvor jeg næsten dagligt har kontakt med - og lægeligt ansvar for personer der lever med HIV.

Derudover arbejder jeg med forebyggelse af HIV i form af rådgivning om - og udlevering af PrEP, både på Hvidovre Hospital og i AIDS-Fondets Checkpoint. Jeg har en enkelt gang i 2018 arbejdet 6 uger som læge i en HIV-klinik i Kenya.

 

Som bestyrelsesmedlem vil jeg have fokus på:

Fortsat udbredelse af forebyggende tiltag mod HIV.

Seksuel sundhed med fokus på mænd, der har sex med mænd (MSM), men også mere generelt.

Internationale projekter med behandling og forebyggelse af HIV i lande, hvor HIV er langt hyppigere forekommende end i Danmark.

Afstigmatisering af HIV