Meld dig som stemmeberettiget

Der skal afholdes valg til AIDS-Fondets bestyrelse i slutningen af juni. Her kan du læse mere om valget, og hvem der kan deltage. Det er bl.a. vigtigt, at AIDS-Fondet har din e-mail, hvis du skal kunne deltage i valget, der finder sted online.

Ved valget skal der vælges:

  • Fire personer, der vælges af og blandt de stemmeberettigede.

Man er stemmeberettiget og kan stille op ved valget, hvis man er: 

  • Bestyrelsesmedlemmer fra den afgående bestyrelse
  • Frivillige, der i de foregående 12 måneder (før 1. maj) har bidraget med 8 timers frivilligt arbejde for AIDS-Fondet 
  • Bidragsydere, der i de foregående 12 måneder (før 1. maj) har bidraget med minimum 600 kr. til AIDS-Fondet
  • Medlemmer af Patientforeningen Hiv-Danmark*

Ansatte i AIDS-Fondet (fastansatte og timelønnede) kan stemme ved valget, men de har ikke mulighed for at opstille som kandidat til bestyrelsen.

 

Vigtigt at AIDS-Fondet kender din email
Det er den enkelte stemmeberettigedes ansvar at sikre, at fondet er i besiddelse af den korrekte elektroniske adresse. Hvis du er i tvivl, om AIDS-Fondet har din email-adresse, kan du oplyse den i formularen nederst på denne side.

 

*Særligt for medlemmer af Hiv-Danmark
AIDS-Fondet har ikke adgang til oplysninger om navne og mailadresser på medlemmer af Patientforeningen Hiv-Danmark. Der for skal du selv registrere dig som stemmeberettiget, hvis du ønsker at deltage i valget. Du kan registrere dig i skemaet nederst på denen side.

 

Jeg registrer mig hermed som stemmeberettiget, fordi jeg er:
 *
Navn  *
E-mail  *