Information om valget

AIDS-Fondet afholder bestyrelsesvalg hvert andet år. Det betyder, at der skal vælges ny bestyrelse i juni 2020.

Ved valget skal der vælges:

 • Fire personer, der vælges af og blandt de stemmeberettigede.

Efter valget supplerer bestyrelsen sig med yderligere tre bestyrelsesmedlemmer, som kan være med til at styrke bestyrelsens faglige sammensætning.

Ved suppleringen er bestyrelsen er forpligtet til at sikre, at: 

 • Mindst et medlem er læge, hvis hovedopgave er forskning i/behandling af hiv/aids, 
 • mindst et medlem lever med hiv, 
 • mindst et medlem tilhører MSM-målgruppen (Mænd som har sex med mænd), 
 • mindst et medlem har anden etnisk baggrund end dansk.

Opstillingsberettigede ved valget er:

 • Bestyrelsesmedlemmer fra den afgående bestyrelse
 • Frivillige, der i de foregående 12 måneder (før 1. maj) har bidraget med 8 timers frivilligt arbejde for AIDS-Fondet 
 • Bidragsydere, der i de foregående 12 måneder (før 1. maj) har bidraget med minimum 600 kr. til AIDS-Fondet
 • Medlemmer af Patientforeningen Hiv-Danmark*

Ansatte i AIDS-Fondet (fastansatte og timelønnede) kan ikke opstille ved valget.

Stemmeberettigede ved valget er:

 • Bestyrelsesmedlemmer fra den afgående bestyrelse
 • Frivillige, der i de foregående 12 måneder (før 1. maj) har bidraget med 8 timers frivilligt arbejde for AIDS-Fondet 
 • Bidragsydere, der i de foregående 12 måneder (før 1. maj) har bidraget med minimum 600 kr. til AIDS-Fondet
 • Ansatte i AIDS-Fondet 
 • Medlemmer af Patientforeningen Hiv-Danmark*

Det er den enkelte stemmeberettigedes eget ansvar at sikre, at AIDS-Fondet har den stemmeberettiges e-mailadresse. Hvis du er stemmeberettiget og er i tvivl om, hvorvidt AIDS-Fondet har din e-mailadresse. 

Valget er ved at være afsluttet, og det er ikke længere muligt at melde sig som stemmeberettiget.

Praktiske informationer om valget
Ingen stemmeberettiget har mere end én stemme. Hver e-mailadresse kan kun benyttes af én person.

Valget finder sted på denne hjemmeside, og der udsendes e-mails til de stemmeberettigede, når man kan opstille som kandidat, og når selve valghandlingen begynder.

*Særligt for medlemmer af Hiv-Danmark
AIDS-Fondet har ikke adgang til oplysninger om navne og mailadresser på medlemmer af Patientforeningen Hiv-Danmark. Der for skal du selv registrere dig som stemmeberettiget, hvis du ønsker at deltage i valget.