AIDS-Fondets bestyrelse har arbejdet med nogle ændringer af vedtægterne, som nu sendes til afstemning blandt de stemmeberettigede, som endeligt beslutter, om ændringerne kan træde i kraft.

Du er stemmeberettiget, hvis du er: 

  • Medlem af bestyrelsen.
  • Frivillig, der i de foregående 12 måneder forud for meddelelsen om denne afstemning (21. oktober) har bidraget med mindst 8 timers arbejde for fondet,
  • Bidragyder, der i de foregående 12 måneder forud for meddelelsen om denne afstemning (21. oktober) har bidraget med 600 kroner,
  • Ansat i AIDS-Fondet.
  • Medlem af patientforeningen Hiv-Danmark.

Afstemningen finder sted på denne hjemmeside i november, og information om afstemningen udsendes med e-mail. Hvis du er stemmeberettiget - og ønsker at deltage i valget - er du selv ansvarlig for at sikre, at AIDS-Fondet har din e-mailadresse. Den 4. november er deadline for at oplyse e-mailadresse på hjemmesiden.

*Særligt for medlemmer af Hiv-Danmark
AIDS-Fondet har ikke adgang til oplysninger om navne og mailadresser på medlemmer af Patientforeningen Hiv-Danmark. Der for skal du selv registrere dig som stemmeberettiget, hvis du ønsker at deltage i valget. Du kan registrere dig i skemaet nederst på denne side.